Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany

Tüp Bebek Nedir?

31.ARKA ARKAYA 2.VEYA 3.SPERM ÖRNEĞİ ALINMASINA BAZI DURUMLARDA NEDEN GEREK DUYULUYOR?
31.ARKA ARKAYA 2.VEYA 3.SPERM ÖRNEĞİ ALINMASINA BAZI DURUMLARDA NEDEN GEREK DUYULUYOR?

Sperm sayısının çok yetersiz bulunduğu vakalarda daha fazla sperm elde etmek için bazen birden fazla numune alınması gerekebilir.İlk örnekte sperm taşıyıcı kanallardaki (vaz deferensler) spermler alınmaktadır....

32.SPERM ÖZELLİKLERİ VE SAYISI NEDEN FARKLI ZAMANLARDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR?
32.SPERM ÖZELLİKLERİ VE SAYISI NEDEN FARKLI ZAMANLARDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR?

Semen parametrelerini etkileyen bir çok faktör vardır.Geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kimyasal ve çevresel faktörler sperm özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle ilaç kullanılmış ve ateşli bir hastalık g...

33.SEMEN ANALİZİNDE HİÇ SPERM BULUNMAYAN HASTALARDA NEDENLER NELERDİR?
33.SEMEN ANALİZİNDE HİÇ SPERM BULUNMAYAN HASTALARDA NEDENLER NELERDİR?

"Azoospermia" dediğimiz semende hiç sperm çıkmaması durumunda genel olarak iki türlü neden olabilir: Testiste sperm yapımı azalmış ve sperm yapımı var ancak çıkısı sağlayan kanallarda problem var. Bu iki neden...

34.TESTİKULER SPERM YAPIM AZLIĞINA BAĞLI KISIRLIK OLGULARINDA TEDAVİ NASIL UYGULANMAKTADIR?
34.TESTİKULER SPERM YAPIM AZLIĞINA BAĞLI KISIRLIK OLGULARINDA TEDAVİ NASIL UYGULANMAKTADIR?

Beyinden salgılanan ve sperm yapımını sağlayan hormon düzeyi yüksek ve testis boyutları küçük olan hastalarda testisten sperm bulunarak mikro enjeksiyon yöntemi ile biyolojik olarak baba olmaları mümkündür. D...

35.CERRAHİ YÖNTEMLE SPERM ALMA İŞLEMİNDE GENEL ANESTEZİ KULLANILIYOR MU?
35.CERRAHİ YÖNTEMLE SPERM ALMA İŞLEMİNDE GENEL ANESTEZİ KULLANILIYOR MU?

Testisten sperm bulma İşlemi lokal ve genel anestezi altında olmak üzere iki şekilde uygulanabilir.Lokal anestezi ile yapılan uygulamalar iğne ile testisten sperm elde etme (PESA-TESA) veya küçük bir kesi ile testis do...

36.GEBELİK ÖNCESİ GENETİK TANI (PREİMPLANTASYON GENETİK TANI) NEDİR?
36.GEBELİK ÖNCESİ GENETİK TANI (PREİMPLANTASYON GENETİK TANI) NEDİR?

Preimplantasyon genetik tanı anne ve baba adayından elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllendirilmesi sonucu gelişen embriyolardan bir veya iki hücre alınması ve bu hücrelerde özel gene...

37.PREİMPLANTASYON GENETİK TANI NİÇİN UYGULANMAKTADIR?
37.PREİMPLANTASYON GENETİK TANI NİÇİN UYGULANMAKTADIR?

Preimplantasyon genetik tanının amacı,öncelikle genetik hastalıkların henüz embriyo aşamasında tanımlanmasıdır.Ayrıca kısırlık problemi nedeni ile tüp bebek tekniklerinin uygulanacaği çiftlerde embriyolarda oluşm...

38.EMBRİYOLARDA GENETİK İNCELEME KİMLERE ÖNERİLMEKTEDİR?
38.EMBRİYOLARDA GENETİK İNCELEME KİMLERE ÖNERİLMEKTEDİR?

Tüp Bebek programına alınan her çiftte embriyoların genetik olarak incelenmesine gerek duyulmamakta,buna karşın belirli özelliklere ve risklere sahip olan çiftlerde bu inceleme önerilmektedir.Bu özellikler şu şekilde...

39.PREİMPLANTASYON GENETİK TANININ AVANTAJLARI NELERDİR?
39.PREİMPLANTASYON GENETİK TANININ AVANTAJLARI NELERDİR?

1. Gebelik şansını artırmakta, düşük şansını azaltmaktadır. 2. Ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır. 3. Aile, gebelik sonlandırılmasına bağlı tıbbi ve psikolojik travmalardan korunmaktadır. 4. Talas...

40.BİYOPSİ İŞLEMİ İLE EMBRİYODAN BİR HÜCRE ALINMASI BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?
40.BİYOPSİ İŞLEMİ İLE EMBRİYODAN BİR HÜCRE ALINMASI BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hayır.Günümüzde biyopsi işlemi için son derece gelişmiş teknikler uygulanmaktadır. Ayrıca biyopsi nedeniyle embriyodan bir hücre alınması embriyonun gelişmesini etkilememektedir.Bu nedenle embriyodan hücre alınmas...

41.PREİMPLANTASYON GENETİK TANI İŞLEMİ NEDİR VE HANGİ ÇİFTLERDE UYGULANMAKTADIR?AVANTAJLARI NELERDİR?
41.PREİMPLANTASYON GENETİK TANI İŞLEMİ NEDİR VE HANGİ ÇİFTLERDE UYGULANMAKTADIR?AVANTAJLARI NELERDİR?

Günümüzde genetik hastalıklar gebelik sırasında veya doğumdan sonra tanımlanabilmektedir. Ancak bebekteki muhtemel genetik hastalıklar ultrasonografi,amniosentez gibi yöntemler ile gebeliğin ancak dördüncü ayında belırl...

42.KISIRLIK TEDAVİSİNDE IVM NEDİR?
42.KISIRLIK TEDAVİSİNDE IVM NEDİR?

Son zamanlardaki önemli bir yenilikte IVM(in vitro matürasyon),yani yumurtaların vücut dışında olgunlaştırılmasıdır.Tüp bebek tedavisinin en önemli basamağı kadında yumurtaların geliştirilmesidir.1 ay kadar süren bu ted...

43.KADINLARIN DOĞURGANLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
43.KADINLARIN DOĞURGANLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Sigara: Yumurtalıkların östrojen salgılayan hücrelerini etkileyerek östrojen azalmasına neden olduğu gibi, yumurtalıkların genetik anomalilere daha yatkın olmasına sebep olabilir.Yumurtalıkların erken yetmezlik ve ...

44.TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERDE LENFOSİT AŞISI BAŞARI ŞANSINI ARTIRIR MI?
44.TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERDE LENFOSİT AŞISI BAŞARI ŞANSINI ARTIRIR MI?

En az dört kez Tüp Bebek denemesine rağmen hamile kalamayanlarda lenfosit aşısı başarı şansını artırabiliyor.Lenfosit aşısı,nedeni açıklanamayan kısırlığın ve tekrarlayan düşüklerin tedavisinde de kullanılıyor....

45.TÜP BEBEK İLAÇSIZ DA YAPILABİLİR Mİ?
45.TÜP BEBEK İLAÇSIZ DA YAPILABİLİR Mİ?

Evet bu yöntemin adı IVM'dir.Bu yöntemde yumurtalıkları kısa süreli olarak uyaran hormon ilacı uygulandıktan sonra yada hiç ilaç kullanılmadan olgunlaşmamış yumurtalar toplanır.Toplanan yumurtalar laboratuarda ol...

46.İLAÇSIZ TÜP BEBEK KİMLERDE KULLANILIYOR?
46.İLAÇSIZ TÜP BEBEK KİMLERDE KULLANILIYOR?

En önemli kullanım alanı ilaçlara aşırı cevap veren polikistik over sendromlu kadınlardır. Bu hastalarda ilaç kullanılmadan tüp bebek yapılması yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromunu ( OHSS) engeller. İlaçsız tü...

47.İLAÇSIZ TÜP BEBEK'İN BAŞARI ORANI NEDİR?
47.İLAÇSIZ TÜP BEBEK'İN BAŞARI ORANI NEDİR?

IVM yöntemi ile gebelik oranları ilaçlı tüp bebeğe oranla daha düşük.Avantajlarına rağmen ilaçsız tüp bebeğin yaygınlaşmamasının temel nedeni de budur.IVM'nin daha önce başarısız tüp bebek uygulaması olan kadınla...

48.HASTAYA YÜKSEK DOZDA İLAÇ VERİLDİĞİNDE DAHA MI FAZLA YUMURTA ELDE EDİLİYOR?
48.HASTAYA YÜKSEK DOZDA İLAÇ VERİLDİĞİNDE DAHA MI FAZLA YUMURTA ELDE EDİLİYOR?

Genç ve yumurtalık kapasitesi iyi hastalarda yüksek dozda fazla yumurta toplanabilir. Ancak yumurtalık kapasitesi düşük kişilerde günlük 450 üniteden daha fazla ilaç kullanımının teorik olarak yumurta sayısını artır...

49.TÜP BEBEK İŞLEMİNİ BİRDEN FAZLA DENEYENLERDE BAŞARILI OLMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
49.TÜP BEBEK İŞLEMİNİ BİRDEN FAZLA DENEYENLERDE BAŞARILI OLMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

3 veya daha fazla Tüp Bebek tedavisine rağmen gebeliğin elde edilememesi 'tekrarlayan Tüp Bebek başarısızlığı'olarak tanımlanıyor.Bu duruma yol açabilecek nedenleri uygun araştırmalarla ortaya koyulması gere...

50.TEKRARALAYAN BAŞARISIZLIĞI OLAN ÇİFTLERDE KAN SULANDIRICI İLAÇLAR FAYDALI MI?
50.TEKRARALAYAN BAŞARISIZLIĞI OLAN ÇİFTLERDE KAN SULANDIRICI İLAÇLAR FAYDALI MI?

Tüp Bebek denemeleri sırasında düşük dozda Asprin kullanımının faydalı olduğu gösterilmedi.Heparin ise cilt altına iğne ile yapılan bir kan sulandırıcıdır.Heparin özellikle 'antifosfolipid sendrom ' adı v...

1 2 3 4 5