Çocuk Sahibi Olamamanın Hissettirdikleri

Çocuk sahibi olamamak, çoğu doğum kontrol önlemlerine son verir vermez bebekleri olacağını düşünen, hemen bütün kadınlar ve erkekler için kötü bir suprizdir. Çocuk sahibi olamayan (infertil) çiftler, bu sorunlarından dolayı utanabilir ya da ailelerinden ve dostlarından uzaklaşabilir. İnfertilitenin yalnızca fiziksel bir sorun olmadığının bilincinde olmak önemlidir. Gerçekten de bu sorunun birçok duygusal ve sosyal yönü de vardır. Çiftlerde öfke, kontrol kaybı, çocukları olanları kıskanmak depresyon, asabiyet, ızdırap gibi çeşitli duygular ortaya çıkabilir. Erkeklerin ve kadınların bu sorun karşısındaki tepkilerinin çoğu zaman birbirine benzememesi, çiftin aralarındaki kişisel ilişkileri zedeleyebilir.

İnfertilitenin nedenini ortaya koymak ve tedavi etmek için mutlaka yapılması gereken testler, zaten zor durumda olan çifti daha fazla stres altına sokabilir. ART uygulanması düşünülen biriyseniz, infertilitenin yaşamınıza hakim olduğu, herşeyinizi elinizden aldığı hissine kapılabilirsiniz. Tedavinin yarattığı baskılar, çifti iyice yorabilir.

Çocuk Sahibi Olamayan Çiftlere Destek Verilmesi

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin destek gruplarıyla, danışma servisleriyle ve kendileriyle aynı durumda olan diğer çiftlerle temas etmesi,infertitenin duygusal etkileriyle savaşmakta olanlara ileri derecede yardımcı olabilir. Çocuk sahibi olamayan çiftin tedavisiyle meşgul olan doktorlar, hemşireler ve teknisyenler, ayrıca da destek grupları, aynı yönde yardımcı olabilir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin hem fiziksel, hem duygusal sorunlarına eğilmek, bugün için rutin olarak önerilen, eksiksiz bir yaklaşımdır. Ülkenizde bu gibi destek grupları bulunup bulunmadığını, doktorunuza sorun.

Mücadelede İzlenecek Yollar

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde uygulanacak tedaviler ve özellikle de ART (asiste üreme teknolojileri), duygusal bakımdan ağır bir yük oluşturabilir. Ancak bununla mücadele etmekte İşinize yarayabilecek stratejiler vardır;