31.ARKA ARKAYA 2.VEYA 3.SPERM ÖRNEĞİ ALINMASINA BAZI DURUMLARDA NEDEN GEREK DUYULUYOR?

Sperm sayısının çok yetersiz bulunduğu vakalarda daha fazla sperm elde etmek için bazen birden fazla numune alınması gerekebilir.İlk örnekte sperm taşıyıcı kanallardaki (vaz deferensler) spermler alınmaktadır.İkinci örnekte ise epididimal kanallardaki daha az beklemiş spermin elde edilmesi mümkündür.Daha yüksek oranda hızlı hareketli spermler elde edilmesi ihtimali ile ikinci veya nadiren üçüncü örneğe ihtiyaç duyulmaktadır.Bu uygulama sperm sayısı ve hareketliliği çok kısıtlı olan erkeklerde yapılmaktadır.