38.EMBRİYOLARDA GENETİK İNCELEME KİMLERE ÖNERİLMEKTEDİR?

Tüp Bebek programına alınan her çiftte embriyoların genetik olarak incelenmesine gerek duyulmamakta,buna karşın belirli özelliklere ve risklere sahip olan çiftlerde bu inceleme önerilmektedir.Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: 1.Genetik veya kalıtsal bir hastalık taşıyıcılığı bulunan çiftlerde, 2.Daha önce genetik hastalığı olan çocuk veya çocuklara sahip çiftlerde, 3.Yardımcı üreme teknikleri (Tüp Bebek için kabul edilmiş ileri yaş grubundaki kadınlarda (37 yaş ve üzeri), 4.Tekrarlayan erken gebelik kayıpları-düşükleri olan çiftlerde, 5.Bir çok kez yardımcı üreme teknikleri uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş veya düşüklerle gebeliklerini kaybetmiş olan çiftlerde, 6.Şiddetli erkek kısırlığı ile birlikte görülen kromozom bozuklukları veya genetik hastalıklarda, 7.HLA genotyping (doku tiplemesi) yapılması amaca ile, 8.Genetik predispozisyon gösteren hastalıkların tanımlanması