Çalışmalar

Ovarian Hyperstimulation Syndrome
REPRODUCTİVE MEDİCİNE & ASSISTED(RM&ART)REPRODUCTİVE TECHNIQUES SERIES

Intravenous hydroxyethyl starch infusion and albumin administration: effective tools as adjuvants in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome-CHAPTER 25(edited by Jan Gerris, Annick Delvigne, François Olivennes) 2006

JİNEKOLOJİ; Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite ve Jinekolojik Onkoloji

(17f Obezite;Prof. Dr. Oya GÖKMEN) 2003

Diagnostik ve Operatif Histeroskopi

Bölüm 3-Embriyoloji, Doç.Dr. Oya GÖKMEN-Op.Dr. Sarp ÖZCAN,(2002)

Günümüzde Kontresepsiyon

Editörler: Doç. Dr. Oya GÖKMEN, Doç. Dr. Nedim ÇİÇEK 2001

Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi

(Cilt1-Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı) 1995

(Cilt2-Kontraseptif Yöntemler) 1996

Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı

1995

Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Eğitim El Kitabı 1994

MENOPOZ

Yazar: Lila E.
Nachtigall, MD
Joan Rattner
Heilman

Tercüme: Doç. Dr. Oya GÖKMEN
Dr. Neslihan SEÇKİN
Dr. Bilge ŞENER (1991)

Çok Merkezli Ulusal ve Uluslararası Klinik Araştırmalar ve Projeler

ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMALAR

Avrupa Topluluğu Üreme Sağlığında Eğiticilerin Eğitimi MASTER TRAİNER 2006
Raloksifen ile Osteoporoz Tedavi FAZ 4 2003
Rekombinant LH ile Monoovulasyon Tedavisi, 2000 ÇOK MERKEZLİ ULUSLAR ARASI – FAZ 2
Rekombinant FSH ile COH Tedavisi, ART Siklusları, 1998 ÇOK MERKEZLİ ULUSLAR ARASI FAZ-4
Oral-Fosamax ile Postmenopozal Osteoporoz Tedavi Güvenilirliği, 1997 ÇOK MERKEZLİ FAZ 4
Avrupa Topluluğu Preterm EUROPOP Projesi 1997 ÇOK MERKEZLİ ULUSLAR ARASI
Livial ile postmenopozda tedavi, 1995 İKİ MERKEZLİ ULUSAL FAZ3
infertil hastada Metrodin HP FAZ3, 1994
Menopozda Ovestin 2 mg ile Türkiye Gözlem Çalışması FAZ 4, 1993
Endometriozisde Zoladex tedavisi, ÇOK MERKEZLİ ULUSAL – FAZ3,1993
UNICEF-WHO Anne Sütü Projesi, 1992
Parlodel® Ovulasyon induksion, FAZ3, 1998-1990
Parlodel® postpartum laktasyon inhibisyonunda kullanılması, İKİ MERKEZLİ.ULUSAL – FAZ3.1990

TÜBİTAK PROJELER

Gebelerde Rubella Toxoplazma ve Hepatit B Enfeksiyonları 2003
Türk toplumunda HPV insidansı, 2000