Yurtiçi Tebliğler

1 Durmuş Z, Gökmen O, Yüce M, Çetinkaya D: Serum Cu-Zn oramın jinekolojik tümörlerde
teşhis değeri. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi 26 Ekim
1985.
2. Durmuş Z, Gökmen O, Dinçel A, Aydoğdu T: Dr. Zekai Tahır Burak Kadın Hastanesinde
maternal ve perinatal mortalite oranları. 5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 26
Ekim 1985.
3Gülmezoğlu M, Ergüven S, Özcan U, Gökmen O, Oral H, Kayın S, Durmuş Z:
Endometriosis ve otoimmunite. Günümüzde infertilite Kongresi; Jinekolojik Endokrinoloji
Derneği 9-11 Kasım 1989, Antalya.
4Öcan U, Gökmen O, Oral H, Kükner S, Durmuş Z: Primer amenoreli olguların klinik genetik
ve endokrin bulgularının değerlendirilmesi. Günümüzde İnfertilite Kongresi; Jinekolojik
Endokrinoloji Derneği 9-11 Kasım 1989, Antalya.
5Oral {H, Gökmen O, Özcan U, Durmuş Z. Polikistik över hastalığının teşhisinde klinik,
hormonal, ultrasonografik ve laparoskopik bulgularının değeri ve korelasyonunun
araştırılması. Günümüzde İnfertilite Kongresi; Jinekolojik Endokrinoloji Derneği 9-11
Kasım 1989, Antalya.
6. Özek B, Gökmen O, Durmuş Z, Gülekli B, Büyükkağnıcı Ü: Normal gebelerde ve intrauterin
gelişimde growth hormon. Günümüzde İnfertilite Kongresi; Jinekolojik Endokrinoloji
Demeği 9-11 Kasım 1989, Antalya.
7Gökmen B, Gökmen O: Uterus leiomyomlarda GnRH agonistleri ile tedavi sonuçları.
Günümüzde infertilite Kongresi; Jinekolojik Endokrinoloji Derneği 9- 11 Kasım 1989,
Antalya.
8 Gökmen O, Oral H, Özcan U, Özeren S, Doğu N, Durmuş Z: Endometriosis tedavisinde
suprefact kullanımı ve etkinliği. Günümüzde İnfertilite Kongresi; Jinekolojik Endokrinoloji
Derneği 9-11 Kasım 1989, Antalya.
9 Gökmen O, Çağlar T, Aral K, Batıoğlu S, Oral H, Özcan U: Tükrük kristalizasyon ve
arborızasyonunun ovulasyon indüksiyonu takibindeki yeri. Abstract No: 36. XIV Ulusal
Endokrinoloji Kongresi 28-29 Eylül 1990, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü,
Ankara.
10.Batıoğlu S, Gökmen O, Çağlar T, Oral H, Özcan U, Doğu N: Ovulasyon indüksiyonu
yapılan sikluslarda proliferatif ve luteal dönem PRL düzeyleri. Abstract No: 61. XIV. Ulusal
Endokrinoloji Kongresi 28-29 Eylül 1990, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü,
Ankara.
11.Batıoğlu S, Gökmen O, Oral H, Özcan U: Prevalence of endometriosis in infertile women.
Abstract No: 175. International İstanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology 3-6 June
1991, İstanbul.
12.Kükner S, Vicdan K, Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T, Gökmen O: Avarage menarche age
and menstruation cycle regulation in Turkey. Abstract Kitabı S:
1. First International Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October
1992", Ankara, Turkey.
13 Gökmen O: Preterm eylem ve respiratuar distress sendromu (RDS) profilaksisi. Abstact
No:20. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
14Özcan T, Möröy P, Bilge Ü, Danışman N, Işık A, Alaybeyoğlu L, Çetinkaya T, Gökmen O:
Nifedipıne ve ritodrine tokolizlerinin karşılaştırılması. Abstact No:62. 3 Ulusal Perinatoloji
Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.Mart 1992, Bursa.
15.Soysal ME, Doğan M, Gökmen O: İkinci trimester ağır preeklampsi olguları. Abstact
No:65. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
16.Doğan M, Demirkıran F, Soysal ME, Gökmen O: Riskli gebeliklerde umbilikal arter doppler
analizleri. Abstact No:66. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
17.Orbay G, Özmen Ş, Soysal ME, Özcan U, Gökmen O: inutero infeksiyonlarda
kordosentez: Bir rubella olgusu. Abstact No:67. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart
1992, Bursa.
18.Turhan NÖ, Danışman N, Beysanoğlu M, Gökmen O: Umbilikal kord prolaktin ve kortisol
düzeyleri: Respıratuvar distress (RDS) ve gebelik haftası ile korelasyonu. Abstact No:67.
3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
19.Soysal ME, Doğan M, Gökmen O, Yeşilyurt H: HELLP sendromlarının değerlendirilmesi.
Abstact No:71. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5
20.Özcan U, Soysal ME, Dnaışman N, Özcan T, Gökmen O: Perkütan umbilikal venöz
transfüzyon sonrası gelişen hidrosefali olgusu. Abstact No:72. 3. Ulusal Perinatoloji
Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
21.Doğan M, Soysal ME, Gökmen O: Postterm gebeliklerde doppler analizlerinin
kardiotokograi ile karşılaştırılması. Abstact No:73. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5
Mart 1992, Bursa.
22.Yapar EG, Danışman N, Bilge Ü, Möröy P, Özcan T, Orbay G, Gökmen O: Tap testinin
akciğer maturasyonunu belirleyiciliği. Abstact No:74. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5
Mart 1992, Bursa.
23.Özmen Ş, Soysal ME, Doğan M, Bilge Ü, Gökmen O: Tokolizde magnezyum sülfatın
ritodrine HCL ile beraber kullanımı. Abstact No:75. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5
Mart 1992, Bursa.
24 Özmen Ş, Soysal ME, Doğan M, Bilge Ü, Gökmen O, Yeşilyurt H: Amniotik sıvı indeksinin
prognostik değeri. Abstact No:76. 3. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Mart 1992, Bursa.
25. Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Kuşçu E, Ergun Y, Aydoğdu T, Erdaş O, Gökmen O: Evre I
endometrium kanserinde peritoneal sitoloji ile histolojik yapı ve grade
arasındaki korelasyon. III Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992,
Antalya.
26.Aydoğdu T, Kuşçu E, Zorlu G, Çobanoğlu Ö, Ergun Y, Erdaş O, Gökmen O: Över
kanserlerinde plazma Ca 125 ve peritoneal mayiideki Ca 125 değerleri arasındaki
korelasyon. III. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992, Antalya.
27.Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Kuşçu E, Ergun Y, Aydoğdu T, Erdaş O, Gökmen O: Mol hıdatiform
olgularında serum hCG ve tiroid fonksiyonları arasındaki korelasyon. III. Ulusal
Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992, Antalya.
28.Ergun Y, Kuşçu E, Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Aydoğdu T, Erdaş O, Gökmen O: Servikal
intraepiteliyal neoplazilerin tanısında kolposkopik gözlem ve biyosinin yeri. III. Ulusal
Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs" 1992, Antalya.
29.Zorlu G, Kuşçu E, Ergun Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö, Erdaş O Gökmen O., Evre |
endometrium kanserlerinde prognostik faktörlerinn belirlenmesinde ıntraoperatıf frozen
incelemenin yeri. III. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992, Antalya
30.Aydoğdu T, Çobanoğlu O, Zorlu G, Kuşçu E, Ergun Y, Erdaş O, Gökmen O: Jinekolojik
tümörlerde serum bakır, serum çinko ve bakır/çinko oranının tanıdaki yeri. III Ulusal
Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992, Antalya.
31.Kuşçu E, Gökmen O, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö, Ergun Y, Zorlu G, Erdaş O, Arıbaş D,
Kutluay L, Tanzer F: Fallop tüp kanserleri: 3 olgu sunusu ve konunun gözden geçirilmesi.
III. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28-31 Mayıs 1992, Antalya.
32.Ergun Y, Zorlu G, Kuşçu E, Çobanoğlu Ö, Aydoğdu T, Ekici E, Erdaş O, Gökmen O:
Endometrium kanserlerinde myometrial invasyonun transvajinal ultrasonografi ile
değerlendirilmesi. III. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi "28- 31 Mayıs 1992, Antalya.
33.Kükner S, Vicdan K, Dabakoğlu T, Danışman N, Orbay G, Gökmen O: Importance of
antenatal care ın adolescent pregnancies. Abstract Kitabı S: 51. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey.
34.Kükner S, Vicdan K, Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T, Gökmen O: Avarage menarche age
and menstruation cycle regulation in Turkey. Abstract Kitabı S: 1. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey.
35.Dabakoğlu T, Kükner S, Vicdan K, Keleş G, Ergin T, Gökmen O: Smoking, drinking and
drug abuse in adolescents. Abstract Kitabı S: 2. First International Congress on
Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
36Kükner S, Dabakoğlu T, Vicdan K, Keleş G, Ergin T, Gökmen O: Sexual education level of
adolescents. Abstract Kitabı S: 2. First International Congress on Adolescent Disorders
and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey
37Şener B, Ekici E, Danışman N, Özmen Ş, Gökmen O Transvaginal ultrasonographic (TVS)
diagnosis of ectopic pregnancy in adolescents. Abstract Kitabı S:42. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey.
38Özakşit G, Çağlar T, Çiçek N, Şenöz S, Batıoğlu S, Oral H, Gökmen O. The value of
laparoscopy in the diagnosis of pelvic pain. Abstract Kitabı S: 18. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey
39.Danışman N, Ekici E, Şener B, Özmen Ş, Gökmen O: Ultrasonographic
diagnosis of tuboovarian abscess in adolescent females. Abstract Kitabı S: 19.
First International Congress on Adolescent Disorders and New Approaches
"25-29 October 1992", Antalya, Turkey. i
40.Çağlar T, Özakşit G, Çiçek N, Gülerman C, Batıoğlu S, Şenöz S, Gökmen O.
Laparoscopıc findings in 100 adolescent vvomen. Abstract Kitabı S:20. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey.
41 Turhan NÖ, Gülekli B, Şenöz S, Ayaz F, Özcan U, Oral H, Gökmen O: Hirsutism ın
teenage. Abstract Kitabı S:33. First International Congress on Adolescent Disorders and
New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
42.Gülekli B, Turhan NÖ, Şenöz S, Karakaya S, Oral H, Özcan U, Gökmen O:
Endocrinologic, ultrasonographic and clinical findings of teenage and adult polycystic
ovary patients: A comparative study. Abstract Kitabı S:34. First International Congress on
Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
43.Kükner S, Dabakoğlu T, Vicdan K, Danışman N, Orbay G, Gökmen O: Is adolescent
pregnancy risk factor. Abstract Kitabı S: 51. First International Congress on Adolescent
Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
44.Vicdan K, Kükner S, Dabakoğlu T, Ergin T, Keleş G, Gökmen O: Demographic and
epidemiologic features of female adolescents in Ankara, Turkey. First International
Congress on Adolescent Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya,
Turkey.
45.Kükner S, Dabakoğlu T, Vicdan K, Danışman N, Orbay G, Gökmen O: Is adolescent
pregnancy risk factor. Abstract Kitabı S: 51. First International Congress on Adolescent
Disorders and New Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
46.Vicdan K, Kükner S, Dabakoğlu T, Keleş G, Ergin T, Gökmen O: Gynaecological
problems of the adolescents and what they think about gynaecological examination.
Abstract Kitabı S: 1. First International Congress on Adolescent Disorders and New
Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
47.Kükner S, Yeşilyurt H, Dabakoğlu T, Vicdan K, Ergin T, Gökmen O: Genital tumors ın
adolescents. Abstract Kitabı S:42. First International Congress on Adolescent Disorders
and Nevv Approaches "25-29 October 1992", Antalya, Turkey.
48.Şener B, Beysanoğlu M, Danışman S, Özmen Ş, Gökmen O: Application reasons of
female adlescents of gynecology clinic. Poster Abstract Kitabı S:53. First International
Congress on Adolescent Disorders and Nevv Approaches "25-29 October 1992",
Antalya, Turkey.
49.Çağlar T, Aral K, Batıoğlu S, Gökmen O, Oral H, Özcan U: The value of saliva
crystalisatıon in the monitorization of ovulation induction. Abstract Kitabı S:20 lllrd
International Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992' İzmir.
50 Vicdan K, Batıoğlu S, Gökmen O, Oral H, Özcan U, Bilge Ü: Laparoscopy and pelvıc
examinatıon ın evaluatıon of chronıc pelvic pain. Abstract P.1. lllrd International
Congress of Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
1. Ekici E, Vicdan K, Çobanoğlu Ö, Yeşilyurt H,
Gökmen O: The value of transvaginal
ultrasonography with pulsed doppler in the diagnosis
or ectopıc pregnancy. Abstract A.7. lllrd International
Congress of Obstetrics and Gynaecology, September
7-11, 1992, İzmir.
2. Şenöz S, Özakşit G, Turhan NÖ, Gülekli B, Atalay T,
Özcan U, Oral H, Gökmen O: The correlation
between the number of retrieved oocytes and
fertilization rate in in vitro fertilization. Abstract A.60.
lllrd International Congress of Obstetrics and
Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
3. Turhan N, Şenöz S, Gülekli B, Özakşit G, Ege S, Oral
H, Özcan U, Gökmen O The correlation betvveen
the progesterone levels on hCG day and fertilization
rate in vittro fertilization. lllrd International Congress of
Obstetrics and Gynaecology, Abtract Kitabı No: 61,
September 7-11, 1992, İzmir.
4. Gülekli B, Turhan N, Şenöz S, Özakşit G, Ege S, Oral
H, Özcan U, Gökmen O: İn vitro fertilization:
Influence of vvomen 's age and basal folliclestimulating
hormone levels. lllrd International
Congress of Obstetrics and Gynaecology, Abtract
Kitabı No: 62, September 7-11, 1992, İzmir.
5. Batıoğlu S, Özakşit G, Koroğlu E, Gökmen O: The
effect of maternal hematocrit on OCT pattern.
Abstract P.5. lllrd International Congress of Obstetrics
and Gynaecology, September 7-11, 1992, İzmir.
6. Kutluk S, Şenöz S, Özakşit G, Turhan NÖ, Gülekli B,
Kolcu N, Gökmen O: The depression rate in infertile
vvomen. Abstract A.76. Illrd International Congress of
Obstetrics and Gynaecology, September 7-11, 1992,
izmir.
7. Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Ekici E, Aral K, Turan C,
Gökmen O: First trimester abortion failures. The
Fetus as Patient. Vlth International Postgraduate
Course wıth Scientific Participaitation. Abstract book,
Sayfa 43, May 3-5, 1993 Ankara.
58 Yeşilyurt H, Sağlamtaş M, Yalçın H, Oğuz S, Direm B, Gökmen O: Prolactin inbition and
supression of puerperal lactation by clomiphene: A comparison with long acting
bromocriptine. The Fetus as Patient. Vlth International Postgraduate Course wıth
Scientific Participaitation. Abstract book, Sayfa 84, May 3-5, 1993 Ankara.
59.Vicdan K, Öztürk N, Turhan C, Kuşçu E, Oğuz S, Doğu N, Gökmen O: The diagnostic
value of a single blood progesterone in patients with ectopic pregnancy. The Fetus as
Patient. Vlth International Postgraduate Course wıth Scientific Participaitation. Abstract
book, Sayfa 64, May 3-5, 1993 Ankara.
60.Yalçın H, Batıoğlu S, Gökmen O: Treatment of fetal distress with a transfusion in a
severely anemic patient. The Fetus as Patient. Vlth International Postgraduate Course
wıth Scientific Participaitation. Abstract book, Sayfa 74, May 3-5, 1993 Ankara.
61.Yalçın H, Zengeroğlu AM, Sağlamtaş M, Vicdan K, Direm B, Gökmen O: The effect of
incisional, infiltration of bupivacain hydrochloride in the control of postoperative pain in
the cesaren section. The Fetus as Patient. Vlth International Postgraduate Course wıth
Scientific Participaitation. Abstract book, Sayfa 40, May 3-5, 1993 Ankara.
62.Yapar EG, Aydoğdu T, Doğan M, Gökmen O: Mucometrocolpos concomittant with Ellis
van Creveld syndrome: a case report. The Fetus as Patient. Vlth International
Postgraduate Course wıth Scientific Participaitation. Abstract book, Sayfa 1, May 3-5,
1993 Ankara.
63.Seçkin NC, Turhan NÖ, Seçkin Z, Gökmen O: Transabdominal ultrasound guided
cephalocentesis. The Fetus as Patient. Vlth International Postgraduate Course wıth
Scientific Participaitation. Abstract book, Sayfa 98, May 3-5, 1993 Ankara.
64.Kuşçu E, Vicdan K, Turhan NÖ, Oğuz S, Zorlu G, Gökmen O: The hormonal profile in
ectopic pregnancies. Uluslararası "Yardımcı Üreme Teknikleri, Üreme Endokrinolojisi ve
infertilitede Son Gelişmeler" Kongresi "19-23 Mayıs 1993", Göreme-Kapadokya.
65.Lembet A, Depboylu F, Soysal ME, Ergun Y, Gökmen O, Tanzer F: Karın ön duvarı
endometrioması ve Ailen Masters sendromu. Abstract No: 4. X. Jineko- Patoloji Kongresi
"26-28 Mayıs", 1993, Zeynep Kamil Hastanesi, Üsküdar- İstanbul.
66. Gökmen O: Menopozda klinik ve tanı. I. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu
"22-24 Eylül 1993", İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
67.Soysal ME, Aydoğdu T, Ergun Y, Çobanoğlu Ö, Gökmen O: Sistemik lenfadenektomi
komplikasyonları. Haluk Çağlar Memoral Gynecologic Oncology Symposium October 7-9
1993, Abstract kitabı 31, Ankara.
68.Soysal ME, Çobanoğlu Ö, Ergün Y, Kuşçu E, Gökmen O: Jinekoloji onkolojide
lenfokistler. Haluk Çağlar Memoral Gynecologic Oncology Symposium October 7-9 1993,
Abstract kitabı 22, Ankara.
69.Zorlu CG, Kuşçu E, Çağlar T, Soysal ME, Ergun Y, Çobanoğlu Ö, Alaybeyoğlu T, Gökmen
O: Basit histerektomi invaziv servikal kanser tedavisinde yeterli mi?. Haluk Çağlar
Memoral Gynecologic Oncology Symposium October 7-9 1993, Abstract kitabı 20,
Ankara.
70.Kuşçu E, Zorlu CG, Soysal ME, Ergun Y, Çobanoğlu Ö, Alaybeyoğlu T, Gökmen O: Kadın
genital kanserlerinin epidemiyolojik özelliklerine göre tanKmlanması. Haluk Çağlar
Memoral Gynecologic Oncology Symposium October 7-9 1993, Abstract kitabı 17,
Ankara.
71.Soysal S, Çobanoğlu Ö, Ergun Y, Kuşçu E, Zorlu G, Gökmen O: Koryokarsinom tanısı
alan olgularımız. Haluk Çağlar Memoral Gynecologic Oncology Symposium October 7-9
1993, Abstract kitabı 3, Ankara.
72.Zorlu CG, Kuşçu E, Soysal ME, Çağlar T, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö, Alaybeyoğlu T,
Gökmen O: Ovaryan teratomlarda malign transformasyon. Haluk Çağlar Memoral
Gynecologic Oncology Symposium October 7-9 1993, Abstract kitabı 9, Ankara.
73.Soysal ME, Ergun Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Gökmen O: Granuloza hücreli
tümörlerde evrelendirme laparotomisi. Haluk Çağlar Memoral Gynecologic Oncology
Symposium October 7-9 1993, Abstract kitabı 7, Ankara.
74.Kuşçu E, Soysal ME, Çağlar T, Çobanoğlu Ö, Aydoğdu T, Alaybeyoğlu T, Gökmen O:
Düşük malign potansiyelli epitelial över tümörleri. Haluk Çağlar Memoral Gynecologic
Oncology Symposium October 7-9 1993, Abstract kitabı 8, Ankara.
75.Yapar EG, Ekici E, Danışman N, Gökmen O: Fetal intraabdominal kitlelerde prenatal
sonografinin önemi (Poster). 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul,
Türkiye, Perinatoloji Dergisi, cilt 2 sayı 1, Özet no:67, sayfa 55
Kongre poster birincisi
76.Yapar EG, Ekici E, Danışman N, Gökmen O. Akardiak asefalik monsterlerde intrauterin
tanı(Poster). 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994, İstanbul, Türkiye,
Perinatoloji Dergisi, cilt 2 sayı 1, Özet no:64, sayfa 54
77.Ekici E, Yapar EG, Danışman N, Orbay G, Gökmen O: Meckel Gruber sendromunda
Dandy VValker Malformasyonu(Poster). 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Nisan 1994,
istanbul, Türkiye; Perinatoloji Dergisi, cilt 2 sayı 1,
Özet no:66, sayfa 55
78.Yapar EG, Ekici E, Şenses E, Arıbaş D, Gökmen O: Epignathus(oral teratom),
hidrosefalı ve fokomeli ile birlikte olan bir olguda antenatal sonografık tanı. XI. Jınekopatoloji
Kongresi , TC Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,
Üsküdar, İstanbul, 16-18 Mayıs, 1994, Poster no: 97
79.Altunok M, Zorlu G, Turan C, Çağlar, Danışman, Gökmen 0. Obstetrik analjezi amacıyla
dolantin kullanımının doğum eylemi üzerine olan etkileri. IV Ulusal Perinatoloji Kongresi
Mart 1994, istanbul.Abstrakt kitabı: 63
80.Yapar EG, Ekici E, Danışman N, Sayılgan A, Gökmen O. Akardiak asefalik monsterlerde
intrauterin tanı. IV Ulusal Perinatoloji Kongresi Mart 1994, istanbul. Abstrakt kitabı:64
81.Dayan H, Aydın M, Danışman N, Alaybeyoğlu L, Gökmen O. Genital mycoplasmaların
preterm eylemdeki rolü. IV Ulusal Perinatoloji Kongresi Mart 1994, İstanbul.Abstrakt
kitabı:65
82.Ekici E, Soysal ME, Doğan M, Kara S, Gökmen O: İntraovaryal dermoid kist
ultrasonografik tanı olgu sunusu. Abstract Kitabı No: 113. IX. Jineko-Patholoji Kongresi
"16-18 Mayıs 1994", Zeynep Kamil Hastanesi Üsküdar-İstanbul.
83.Soysal ME, Aydoğdu T, Ergun Y, Gökmen O: Solid adneksiyel kitle olarak prezente olan
meckel divertikülü leiomyomu. Abstract Kitabı No: 114. IX. Jineko-Patholoji Kongresi "16-
18 Mayıs 1994", Zeynep Kamil Hastanesi Üsküdar-İstanbul.
84.Temurtürkan G, Uğur M, Dabakoğlu T, Erten E, Gökmen O, Mocan G: Endometriosisli
hastalarda peritoneal mayii fibronektin ve immunglobulin düzeyleri ile peritoneal hücre
populasyonu. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim
1994", Kemer-Antalya.
85.Aslan S, Uğur M, Gülerman C, Yeşilyurt H, Gürbüz B, , Gökmen O: Endometriosis
nedeniyle uzun süreli GnRh agonist (D-Trp-6-LHRH) kullanılan hastalarda metabolik
parametrelerde değişiklikler. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi
"9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
86.Çelikkanat H, Özakşit G, Yılmaz Z, Ekmekçi S, Kalemli M, Şener B, Gökmen O: Myoma
uteri in postmenoupozal patients. Hormonal replacement therapy. Uluslararası
Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
87.Çelikkanat H, Ekici E, Gökmen O: Resistant index in external carotid artery in
postmenopausal patients treated with transdermal estradiol. Uluslararası Reprodüktif
Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer- Antalya.
88.Özakşit G, Şener AB, Seçkin N, Ekmekçi S, Kuşçu E, Gökmen O. Taner D:
Postmenopausal kadınlarda servikal displaziler. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide
Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
89. Gökmen O, Ekmekçi S, Uğur D, Şener B, Arıbaş D, Ekici'E: Postmenopausal farklı hormon
replasman tedavisi alanlarda endometrial kalınlık ve histopatoloji ilişkisi. Uluslararası
Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
90.Ekmekçi S, Gökmen O, Ergin Ö, Kükner S: Menopozdaki Türk kadını popülasyonunda
yapılan bir istastiki çalışma. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi
"9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
91.Ekmekçi S, Özakşit G, Gökmen O, Yılmaz Z, Çelikkanat H: Postmenopoz devresindeki
osteoporozda salmon kalsitonin ve hormon replasman tedavilerinin karşılaştırılması.
Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", KemerAntalya.
92.Gürbüz B, Uğur M, Gülerman C, Yeşilyurt H, Aslan S, Oral H, Gökmen O: U terin*
myomlarda GnRH anoglarının kullanımı. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide
Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
93.Gülerman C, Uğur M, Gürbüz B, Yeşilyurt H, Aslan S, Oral H, Gökmen O: Ektopik
gebeliğin lineer salpingostomi ile tedavisinde laparotomi ve laparoskopik yöntemlerin
karşılaştırılması. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim
1994", Kemer-Antalya.
94.Aslan S, Uğur M, Gülerman C, Yeşilyurt H, Oral H, Gökmen O: Glisin kullanılan operatıf
histeroskopı olgularında postoperatif gelişen geçici koagülopati ve hiponatremi.
Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", KemerAntalya.
95.Gürbüz B, Gülerman C, Aslan S, Uğur M.Yeşilyurt H, Gökmen O: İnfertil eşe sahip
kadınlarda endometriosis prevalansı. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler
Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
96.Yeşilyurt H, Gülerman C, Aslan S, Uğur M, Gökmen O: Obstrüktif müllerian anomaliler ve
endometriosis. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim
1994", Kemer-Antalya.
97.Uğur M, Karakaya S, Aslan S, Gülerman C, Kükner S, Gökmen O: Polycystic ovaries in
association with müllerian anomalies. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler
Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
98.Zeyneloğlu H, Tonguçoğlu E, Gülekli B, Kara S, Işık AZ, Keleş G, Gökmen O: Klomifen
sitratın ardışık sitratlarda kullanılması endometrium kalınlığını olumsuz etkilemektedir.
Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9- 12 Ekim 1994", KemerAntalya.
99.Arslan S, Gülekli B, Işık AZ, Soysal Kara S, Gökmen O: Eş spermiyle intrauterin
inseminasyon-infertilite nedenlerine göre gebelik oranlarının
karşılaştırılması. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim
1994", Kemer-Antalya.
100.Soydinç L, Işık AZ, Zorlu G, Eroğlu N, Gökmen O: Prementruel sendrom (PMS)
prevalansının saptanması ve diyet tedavi programının değerlendirilmesi. Uluslararası
Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
101. Gökmen O: Endometriosiste yeni bir tedavi çok merkezli bir çalışma. Oturum: XII
endometrium ve fallop tüpü. 12 Ekim 1994 Lecture. Uluslararası Reprodüktif
Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
102.Işık AZ, Gülekli B, Keleş G, Kara S, Alaybeyoğlu L, Gökmen O: Association of
hyperprolactinemia vvith ultrasonically diagnosed polycystic ovaries and
hyperandrogenemia. Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12
Ekim 1994", Kemer-Antalya.
103.Çelikkanat H, Gökmen O, Yılmaz Z, Özakşit G, Ekmekçi S, Ergin T, Şener B: Effective of
different estrogen and progesterone combination on lipid metabülisms: results of 2 years.
Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", KemerAntalya.
104.Ekmekçi S, Özakşit G, Oğuz S, Odabaşı AR, Gökmen O: Cerrahi menopoz öncesi ve
sonrasında kan lipid değerleri ve bunlara estrojen replasmanın etkisi. Uluslararası
Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi "9-12 Ekim 1994", Kemer-Antalya.
105.Çağlar T, Yalçın H, Aktün H, Özcan T, Zorlu G, Batıoğlu S, Gökmen O: Maternal yaş,
parite ve prenatal bakımın perinatal sonuç üzerine etkisi. Abstract kitabı. I. Uluslararası
Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
106.Çelikkanat H, Gökmen O, Möröy P, Çetindağ i. 2 değişik horomon replasman tedavi
protokollerinin kemik mineral densitesine etkileri I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik
Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
107.Dabakoğlu T, Kuşçu E, Mungan T, Gökmen O. Gebe kadınlarda rubella infeksiyonunun
prevalansı ve maternal infeksiyon insidansı. I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik
Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
108.T. Güngör, Ekin M, Yeşilyurt H, Sayılgan A, Gökmen O, Büyükkağnıcı Ü, Akyol D, Saygılı
E. Respiratuvar Distres sendromunda amniotik sıvı üre ve kreatinin değerlerinin tanısal
değer. I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
109.Kükner S, Turan C, Uğur M, Dabakoğlu T, Çiçek N, Gökmen O. Amniotik sıvı
analizlerinin preterm eylemli hastaların takibindeki yeri. I. Uluslararası Jinekolojik ve
Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
110.Vicdan K, Alaybeyoğlu L, Var T, Uğur M, Oğuz S, Danışman N, Gökmen O. Umblikal
Arter Doppler Örneklerinde Diastolik Kan Akımı Olmayan veya
Reserve Kan Akımı Bulunmayan Gebelerin Değerlendirilmesi I. Uluslararası Jinekolojik ve
Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
111.Vicdan K, Var T, Aktün H, Oğuz S, Danışman N, Orbay G, Gökmen O. Gebelik
Haftasına Göre Amniotik Sıvı Lameller Cisim Konsantrasyonları I. Uluslararası Jinekolojik
ve Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
112.Dabakoğlu T, Kuşçu E, Mungan T, Uğur M, Gökmen O Gebe Kadınlarda Rubella
İnfeksiyonunun Prevalansı ve Maternal İnfeksiyon İnsidansı I. Uluslararası Jinekolojik ve
Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
113.Güngör T, Ekin M, Yeşilyurt H, Sayılgan A, Gökmen O, Büyükkağnıcı Ü, Akyol D, Saygılı
E. Respiratuvar Distres Sendromunda Amniotik Sıvı Üre ve Kreatinin Değerlerinin Tanısal
Değeri. I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi "2- 6 Haziran 1995", Antalya.
114.Yeşilyurt H, Uğur M, Gülerman C, Arslan S, Oral H, Gökmen O. Vaginal agenezide
modifiye MC INDOE Yaklaşımı I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi "2-6
Haziran 1995", Antalya.
ı
115.T. Güngör, M. Ekin, Çağlar T, Özcan U, Gökmen O, Büyükakğnıcı Ü, Akyol D, Koksal R.
Tubal Gebelerde Serum Alfa Amilaz'ın Tanısal Önemi. I. Uluslararası Jinekolojik ve
Obstetrik Kongresi "2-6 Haziran 1995", Antalya.
116.Uğur M, Yeşilyurt H, Vicdan K, Batıoğlu S, Gökmen O. Fonksiyonel Uterus ile Birlikte
Vaginal veya Servikal Agenezi Olguları. I. Uluslararası Jinekolojik ve Obstetrik Kongresi
"2-6 Haziran 1995", Antalya.
117.K. Yüksel, C. Gülerman, Y. Şahin, H. Oral, O. Gökmen. İnfertil Hastaların Laparoskopik
Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996,
Antalya
118.H. Çelikkant, İ. Çetindağ, S. Aksu, T. Çağlar, O. Gökmen. Postmenopozal dönemde
osteoporoz teşhisinde kemik dantiometrisi, ölçüm alanının seçilmesi I. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
119.Gülerman C, Yeşilyurt H, Soysal Kara S, Yüksel K, Şahin Y, Oral H, Saraçoğlu F,
Gökmen O: Müllerian fizyon defektlerinin rezektoskopik tedavisi. II. Ulusal Endoskopik
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995 The Marmara, İstanbul.
120.Gülerman C, Yeşilyurt H, Yüksel K, Soysal S, Şahin Y, Oral H, Saraçoğlu F, Gökmen O:
Ektopik gebeliklerin laparotomi ile cerrahi tedavisi sonrasında second look laparoskopi
uygulaması. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, The
Marmara, İstanbul.
121.Gülerman C, Yeşilyurt H, Soysal Kara S, Yüksel K, Şahin Y, Oral H, Saraçoğlu F,
 Gökmen O: Endometriomaların tedavisinde laparotomi ve laparoskopik yöntemlerin
karşılaştırılması. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995,
The Marmara, İstanbul.
122.Soysal S, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Karayalçın R, Oral H, Saraçoğlu F, Gökmen
O: Mikrocerrahi sonrası erken ve geç relaparoskopi sonuçları. II. Ulusal Endoskopik
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995. The Marmara, istanbul.
123.Soysal Kara S, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Karayalçın R, Oral H, Saraçoğlu F,
 Gökmen O: Diagnostik ve operatif histereskopi sonuçları. II. Ulusal Endoskopik
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995 The Marmara, İstanbul.
124.Soysal S, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Yüksel K, Oral H, Saraçoğlu F, Gökmen O:
Endometriosisde anovulasyon. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-
16 Eylül 1995. The Marmara, İstanbul.
125.Yeşilyurt H, Gülerman C, Şahın Y, Yüksel K, Soysal Kara S, Oral H, Saraçoğlu F,
Gökmen O: Adelosanlarda endometriozis. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi
Kongresi, 14-16 Eylül 1995 The Marmara, istanbul.
126.Yüksel K, Oral H, Gökmen O, Gülerman C, Yeşilyurt H, Şahin Y: Pelvik ağrı nedeniyle
laparoskopi yapılan hastaların değerlendirilmesi. II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995 The Marmara, istanbul.
127.Yapar EG, Vural T, Çağlar T, Kaya N, Sucak A, Bilge Ü, Gökmen O: Gebelik ve
trombositopeni. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 16-19 Nisan 1996, Ankara. Poster no: 74
128.Yapar EG, Bilge Ü, Çağlar T, Vural T, Dumanlı H, Gökmen O: Gebelikte portal ven
trombozu ve trombofilia. . 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 16-19 Nisan 1996, Poster no:
75
129.Yapar EG, Aslanca MC, Çağlar T, Bilge Ü, Şenses E, Gökmen O: İkiz gebeliklerde
konjenital anomaliler ve perinatal mortalite oranları. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi.
16-19 Nisan 1996, Ankara. Poster no: 76
130.V. Ulusal Perinatoloji Kongresi Poster birincisi
131.Ürkütür M, Yapar EG, , Şenöz S, Bilge Ü, Gökmen O: ikinci trimester gebelik
terminasyonu: 4 farklı yöntemin karşılaştırılması. . 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 16-19
Nisan 1996, Ankara . Poster no: 77
132.Yapar EG, Dumanlı H, Moraloğlu O, Arıcan D, Bilge U, Gökmen O: Fetal akciğer
matürasyonunun belirlenmesinde non invaziv bir yöntem, ultrasonografi: amniosentezin
yerini alabilir mi? . 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 16-19 Nisan 1996, Ankara. Poster no:
78
133.Yapar EG, Danışman N, Çağlar T, Saygılı ES, Oğuz O, Bilge U, Gökmen O: Fetal
genitouriner sistem bozuklukları ve beraberinde bulunan malformasyonlar .I. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6-Haziran 1996, Antalya. Poster no: 149
134.Yapar EG, Aslanca MC, Kalemli M, Bilge U, Gökmen O.Gebelikte portal hipertansiyon:
2 Olgu. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6- Haziran 1996, Antalya.
Poster no: 152
135.Yapar EG, Danışman N, Turkcapar F, Vural T, Saygılı ES, Oğuz O, Bilge U, Gökmen O:
Değişen sezaryen oranları ve endikasyonları: Anne mortalitesi ve perinatal mortalite ile
ilişkisi. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi 1982-1995 .I. Uluslararası Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi. 2-6-Haziran 1996, Antalya. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve
Gelişmeler Cilt 6 Sayı 1-2 Poster no 150
136.Yapar EG, Vural T, Çağlar T, Bilge U, Gökmen O: Anne mortalitesi ve perinatal mortalite:
Niye? Kimlerde? Neler yapılmalı? .I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6-
Haziran 1996, Antalya. Poster no: 172
137.Gülerman HC, Möröy P, Çelikkanat H, Alaybeyoğlu L, Tan M, Gökmen O.
Postmenopozal kadınalrda uzun süreli östrogen ve progesteron hormon
replasman tedavisinin etkileri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-
6 Haziran 1996, Antalya, t
138.Çelikanat H, Gülerman HC, Alaybeyoğlu L, Möröy P, Doğanay M, Tan M, Gökmen O.
Hormon replasman tedavisi altında ovarian kist gelişimi. I. Uluslararası Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1996, Antalya.
139.Hazar N, Oransay S, Özakşit G, Çelikkanat H, Başçı, Güzelsoy M, Gökmen O.
Postmenopozal değişik hormon replasman tedavisi modelleri ile tibolunun serum lipid
düzeylerine etkisi. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2- 6 Haziran 1996,
Antalya.
140.Aydemir E, Şener AB, Ekici E, Özakşit G, Gökmen O, Aydemir B. Postmenopozal
hormon replasman tedavisinin vasküler yatağa etkilen üzerine prospektif bir çalışma. I.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1996, Antalya.
141.Möröy P, Çelikkanat H, Gülerman C, Alaybeyoğlu L, Hançerlioğulları N, Doğanay M,
 Gökmen O. Doğal ve cerrahi menopozun semptomları dağılımına etkisi. I. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1996, Antalya.
142.Başaran Z, Doğan M, Ekici E, Başaran O, Özcan T, Özcan U, Gökmen O. Överlerin
korunduğu histerektomi olgularında ovaryan hormonal fonksiyonlar ve ovaryan arter kan
akımı renkli doppler rezistans indeks değerlerinde meydana gelen erken erken
değişikliklerin incelenmesi. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran
1996, Antalya
143.Şenöz S, Malkoç S, Kara S, Keleş G, Onat A, Seçkin B, Gökmen O. Comparison of
human chorionic gonadotropin induced versus spontanous ovulation in regard to corpus
luteum function and pregnancy rates. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6
Haziran 1996, Antalya
144.Özcan U, Doğan M, Zorlu G, Özcan S, Görkemli H, Gökmen O. Vajinal kaf ve
uterovajinal prolapsuslarda transvajinal sakrospinöz ligament fiksasyonu. I. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
145.Özcan U, Zorlu G, Doğan M, Karaşahin , Şener B, Orbay G, Sayılgan A, Gökmen O.
Bening nedenlerle abdominal histerektomi yapılan hastalarda kombine üriner stres
inkontinansa cerrahi yaklaşım: Burch -Marshall-Marchetti- Krantz yöntemlerinin
kıyaslanması. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
146.Ekin M, Güngör T, Hamdemir S, Ağırlar H, Birgili N, Alaybeyoğlu T, Gökmen O Tek doz
ornidazolün bakterial vajinoziz tedavisindeki yeri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
147.Güngör T, Doğan M, Ekin M, Karataş G, Kalemli M, Özcan U, Gökmen O Abdominal
histerektominin vesikoüretral fonksiyon üzerine etkileri. I. Uluslararası Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
148 T Güngör, Ekin M, Doğan M, Mungan T, Özcan U, Gökmen O Stres ınkont»nansa
yönelik operasyonların cinsel yaşam üzerine etkileri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
149.Özcan U, Birgili N, Ekin M, Kaptan M, Güngör T, Gökmen O. Dev vuvar lipom: Olgu
sunumu. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
150.Güngör T, Ekin M, Mungan T, Görkemli H, Yeşilyurt H, Orbay G, Gökmen O Fetal
boyuna umbilikal kordon dolanma sayısının perinatal sonuca etkisi. I. Uluslararası
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
151.Güngör T, Doğan M, Ekin, Özcan U, Gökmen O. Myoma uteri olgularında plazma Ca-
125 değerleri. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
152.Erenay C, Aksaray S, Güzelsoy M, Türkçapar F, Gökmen O. Ektopik gebelikte chlamydia
trachomatosis serolojisi. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran
1996, Antalya
153.Aydın M, Odabaşı AR, Doğan M, Birgili N, Tarhan İ, Gökmen O. Vulvavajinal
kandidiazisten sorumlu kandida türleri ve antifungal duyarlılık testi sonuçları. I.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
154.Yalçın HR, Aktün H, Göngör M, Seçkin B, Özcan T, Nuhoğlu G, Gökmen O. Gestasyonel
Sak Ölçümü ve Hiperemezis. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran
1996, Antalya
155.Seçkin B, Özcan T, Yalçın HR, Lembet A, Şenöz S, Aktün H, Batıoğlu S, Gökmen O.
Plasental Evreleme ve Fetal Umblikal Arter Doppler Ölçümleri. I. Uluslararası Jinekoloji
ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
156.lembet A, Yalçın HR, Aktün H, Seçkin B, Kaya N, Ekici E, Batıoğlu S, Gökmen
0.Canlı bir fetusta diploid karyotip yapıdaki parsiyel hidatiform mol:Bir vaka takdimi. I.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
157.Lembet A, Seçkin B, Yalçın H, Aktün H, Batıoğlu S, Gökmen O Koyu mekonyumlu
hastalarda profilaktik intrapartum transabdominal amniyoinfüzyon.
1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
158.H.Tan Ağu, P. Möröy, M. Doğan, P. Yılmaz, O. Gökmen, intrapartum Akut Fetal
Distrese Fetal Adrenal Bezin Cevabı. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6
Haziran 1996, Antalya
159.M. Güngör, E. Ekici, E. Kuşçu, S. Arslan, N. Danışman, O. Gökmen. The effect of
intravascular transfusion for severely anemic fetuses on umblical artery doppler flow
velocity waveforms. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996,
Antalya
160.L. Mollamahmutoğlu, P. Möröy, H. Tan Ağu, A. Onat, O. Gökmen. 24 Haftalık
Gebeliklerde Uterin Didelphys Rüptürü. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-
6 Haziran 1996, Antalya
161.P. Möröy, C. Gülerman, H. Çelikkanat, L. Alaybeyoğlu, B. Selam, N. Doğanay, O.
Gökmen. Myoma Uteri ve Menopoza Girme Yaşı. i. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
162.Altan S, Türker G, Tanır E, Ekici E, Gökmen O. Vakum ve forceps ile doğurtulan 134
bebekte erken komplikasyonlar. I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6
Haziran 1996, Antalya
163.Erşahin S, Aktün H, Ekici E, Aral K, Gökmen O. Mini laparotomi ve laparoskopik olarak
yapılan tuba ligasyonu sonrası ovaryen doppler akım değişiklikleri. 16-20 Mayıs TürkAlman
Jinekoloji Derneği 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
164.Yörük Ergin Ö, Lembet A, Yalçın H, Aktün H, Arslan S, Gökmen O Nonkomunike uterin
unikornusda gelişen bir gebelik:Tanı ve tedavi 6-20 Mayıs Türk-Alman Jinekoloji Derneği
2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
165.Aksakal O, Zergeroğlu S, Alaybeyoğlu T, Gökmen O. Endometrial hiperplazilerde
ultrasonografi ve biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması. 2000'e 3 kala IV. Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi 9-12 Eylül 1997, Sheraton-Ankara
166.Zergeroğlu S, Özdemir H, Aksakal O, Ergün Y, Gökmen O. Plasental Sitotorofoblastik
tümör (olgu sunumu) 2000'e 3 kala IV. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 9-12 Eylül 1997,
Sheraton-Ankara
167.Aksakal O, Zergeroğlu S, Özdemir H, Alaybeyoğlu T, Gökmen O. 520 hastanın
retrospektif analizi: preoperatif ve postoperatif karşılaştırma. 2000'e 3 kala IV. Jinekoloji
ve Obstetrik Kongresi 9-12 Eylül 1997, Sheraton-Ankara
168.Karadayı M, Möröy P, Ulay N, Koksal R, Gökmen O. Postmenopozal olgularda body
mass indexin lipid profili üzerine etkisi. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
1997
169.Yücesan E., Karadayı M., Ulay N., Möröy P., Yeşilyurt H., Gökmen O. İntrauterin
Adezyonların Tanı ve Tedavisinde Histerekopinin Yeri. Uluslar arası Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi, 1997
170.Koksal R., Möröy P., Karadayı M., Ulay N., Mollamahmutoğlu L., Nuhoğlu G., Gökmen O
Doğum eylemi ve yenidoğanda bağışıklık sistemi. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi, 1997
171.Özdemir H., Zergeroğlu S., Güngör T., Gökmen O. Överin Granüler Hücreli Tümörü.
Patoloji Bülteni, cilt 16, sayı 1, Nisan 1999
172.Arslan S., Yeşilyurt H., Yalçın H.R., Yüksel K., Gökmen O. Officehysteroscopy: A nevv
endoscopic management of diagnosis and therapy. Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
173.Erşahin A., Güngör M., Turan C., Keleş G., Gökmen O. Predictive Valve of Day 3
Estrâdiol and FSH Serum Levelson IVF Outcome. Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
174.Özdener T., Möröy P., Aktulay A., Gülerman C., Gökmen O. Postmenopozal hastalarda
kesintisiz ve ardışık östrojen-progesteron tedavisinin klimakterik semptomlara etkisi.
Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
175.Aktulay A., Möröy P., Özdener T., Gökmen O. Menopoz döneminde medroksi
progesteron asetatın farklı dozlarının serum lipidleri ve lipoprotein seviyeleri üzerine
etkileri. Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
176.Möröy P., Aktulay A., Özdener T., Gökmen O. Karotid ve Uterin Arter Kan Akımı: Oral ve
Transdermal HRT'nin etkisi. Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
177.Möröy P., Özdener T., Aktulay A., Temizkan O., Gökmen O. Postmenopozal
Hiperkolesterolemik olgularda hormon replasman tedavisi ve simvatatin. Alman Jinekoloji
Kongresi, 1999
178.Özdener T., Möröy P., Aktulay A., Gökmen O. Postmenopozal myome uterili hastalarda
HRT sonuçları ve Kanama Paternleri. Alman Jinekoloji Kongresi,
1999
179.Möröy P., Özdener T., Aktulay A., Yücel G., Gökmen O. Postmenopozal atrofik vaginitli
hastalarda lokal estrâdiol uygulaması. Alman Jinekoloji Kongresi, 1999
180.Yalçın H., Gökmen O., Yeşilyurt H., Arslan S., Uğur M., Oral H.. Laparoscopic Treatment
of Ectopik Pregnancy analysis of 67 consecutive CASES. Alman Jinekoloji Kongresi,
1999
181.Ecevit A, Özsan S, Kahraman H, Gökmen O. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde
1998 yılı Perinatal Mortalite Hızı ve Nedenleri. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal
Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999, Ankara.
182.Doğanay M., Aksakal O., Mollamahmutoğlu L„ Özmen Ü., Gökmen O Postmenopozal
dönemde sitoloji, histoloji ve PH yöntemleri kullanılarak vaginal epitelin incelenmesi.
Klinik Jinekoloji Obstetrik, 1999;9:41-45
183.Dede S., Uludağ H., Danışman N., Ekici E., Gökmen O. Oligohidramniosun şiddetinin,
süresinin ve geliştiği gebelik haftasının fetal akciğer gelişimi üzerinde etkisi. Klinik
Jinekoloji Obstetrik, 1999;9:224-228
184.Oğuz S., Yıldırım B., Özcan S., Gökmen O. Yüksek Riskli Gebelerde Umblikal Uterin
Arter Doppler Kan Akım Ölçümlerinin Perinatal Sonuçları Önceden Belirlemedeki Yeri ve
Önemi. Klinik Jinekoloji Obstetrik, 1999;9:237-243
185.Yeşilyurt H., Arslan S., Yalçın H., Gökmen O. Hysteroscopic resection of submucous or
intremural myomas. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
186.Arslan S., Yeşilyurt H., Gökmen O. Laraposcopic cystectomy of dermoid cysts with
endolog. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya.
187.Türkçapar F., Gönen E., Sucak A., Gökmen O. Hipertansiyon ile komplike gebelerde
uterin arter doppler çalışmasının önemi. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3
Ekim 1999, Antalya
188.Doğanay M., Erdemoğlu E., Karayalçın R., Özcan U., Gökmen O. Cumulative incidance
of venous thromboembolism during pregnancy and puerperium. II.Uluslar arası Jinekoloji
ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
189.Doğanay M., Erdemoğlu E., Ekim M., Gökmen O. Makat prezentasyonlarda abdominal
vaginal doğum seçeneği. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999,
Antalya
190.Çırpan A., Türkçapar F., Bilge Ü., Gökmen O. Preterm eylem ve preterm prematür
membran rüptürü tanılarında doğruluk oranlarının tespiti. II.Uluslar arası Jinekoloji ve
Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
191.Türkçapar F., Temizkan O., Çağlar T., Oral H., Gökmen O. Fetal akciğer
matürasyonunun tespitinde plasental grade. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri
Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
192.Türkçapar F., Çakar A., Ceylaner S., Nuhoğlu G., Gökmen O İntrauterin fetal ölüm
oranlarında etiyoloji. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
193.Güngör T., Birgili N., Aker M., Özat M., Gökmen O. Gebelerdeki Genital Kondilomlarda
Elektrokoter kullanımı. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999,
Antalya.
194.Uğur M., Özgüner M., Kara H., Gökmen O. Intrasitoplazmik sperm injeksiyonunda
fertilizasyon başarısızlığı. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999,
Antalya
195.Uğur M., Yeşilyurt H„ Yalçın H„ Gökmen O. Uterus Didelphys Obstructed Herni
Vagina and Ipsilateral Renal Agenezis. Repert of two cases. II.Uluslar arası Jinekoloji ve
Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
196.Yüksel K., Yeşilyurt H., Aslan S., Yalçın H., Gökmen O. A Clomiphene Citrate and
Tamoxifen Combination Therapy in Ovulation İnduction. II.Uluslar arası Jinekoloji ve
Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
197.Yüksel K., Yeşilyurt H., Yalçın H., Aslan S., Gökmen O Clomiphene citrate and
prednisone in vvomen resistenat to clomiphene alone. II.Uluslar arası Jinekoloji ve
Obstetri Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
198.Yüksel K., Yeşilyurt H., Yalçın H., Aslan S., Gökmen O. Ovulation İnduction with
Lovvdose administration of FSH in PCO. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3
Ekim 1999, Antalya
199.Güngör T., Var T., Aydın A., Gökmen O. Benign hidratiform ve malign gestasyonel
trofoblastik serum selenyum düzeyleri. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 3
Ekim 1999, Antalya
200.Güngör T., Aker M., Özcan S., Dumanlı H., Gökmen O. The role of color doppler USG in
the characterization of ovarian malignancy. II.Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetri
Kongresi, 3 Ekim 1999, Antalya
201.Doğanay M., Avşar F., Gökmen O. Geçirilmiş sezeryanlarda doğum zamanını belirleme.
Maternal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan 2000, İstanbul
202.Çelen Ş., Yüksel B., Danışman N., Gökmen O. Glukoz İntoleransı ve Yenidoğan
Makrozamisi arasındaki ilişkisi. Maternal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan
2000, İstanbul
203.Özdal B., Becerikli F., Aksoy P., Avşar F., Gökmen O. Gebelikte doğum öncesi ve
sonrası kan değerleri. Maternal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan 2000,
İstanbul.
204.Çelen Ş., Cizrelioğlu U., Çelen E., Danışman N., Gökmen O. Preeklamptik hastalarda
LDH ve koagülasyon testlerinin klinik uyumlarının karşılaştırılması. Maternal Fetal ve
Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan 2000, İstanbul
205.Çelen Ş., Çağlar G., Bayrak E., Çelen E., Danışman N., Gökmen O. Gebelik son
trimesterde serum human koryonik gonadotropin, progesteron ve estrâdiol seviyeleri;
fatal sex, doğum ağırlıkları, plasental ağırlık gravida ve parite ile ilişkisi. Maternal Fetal ve
Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8 Nisan 2000, İstanbul
206.Total A., Özyurt F., Danışman N., Gökmen O. Ablasyo plasentada maternal
hipertansiyonun fetal prognoza etkisi. Maternal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000, 6-8
Nisan 2000, İstanbul
207.Sargın A., Türkçapar F., Bilge Ü., Gökmen O. Effect of postpartum corticosteroid
therapy on maternal disease stabilization in patients with the
HELLP syndrome Maternal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000,6-8
Nisan 2000 İstanbul
208-Kermalli M,Danışman N,Bilge Ü, Gökmen O Preterm Prematür Membran
Rüptürü olan hastalarda doğum kadar devamlı antibiyotik profilaksisi ile kısa
süreli antibiyotik profilaksisinin feta-maternal enfeksiyon ve maliyet yönünden
karşılaştırılması
209-Sarıhan A, Çağlar T,Danışman N,Bilge Ü,Gökmen O Preeklamptik
gebelerde seri amniyotik indeks ölçümlerinin gebelik sonuçlarının
tahminindeki yeri.Matemal Fetal ve Perinatoloji Kongresi 2000,6-8 Nisan
2000, İstanbul
210-ÖzcanS.Yenicesu O,Doğan M,Gökmen O PCOS lu hastalarda GnRH-a
tedavisi sonrası tespit edilen follikül kistlerinin ART sonuçlarına etkisi TİVAK
2000 8.İnfertilte ve Üreme Kongresi 04-07 Ekim 2000,Antalya
211-Fenkçi V,Doğanay M.Yılmazer M.Gökmen O,Postmenopozal
osteoporozda alfa caldcidol tedavisinin kemik mineral yoğunluğu ve kalsiyum
metabolizması üzerine etkisi Türk Alman Jinekoloji Demeği 4. 
Kongresi/Antalya,30 Mayıs-3 Haziran 2001
212-ÖzcanS.Yenicesu O,Doğan M,Karayalçın R, Gökmen O.Boş follikül
sendromu klinik ve rekürrensi.Türk Alman Jinekoloji Demeği
4.Kongresi/Antalya
30 Mayıs-3 Haziran 2001
213-Yüksel K.Yeşilyurt H,Çakar A, Gökmen O. 5-alfa redüktaz enzim
eksikliği tespit edilen male pseudohermafroditler ( 3 olgu sunumu ).Türk
Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi Antalya,30 Mayıs-3 Haziran 2001
214- Gökmen O.ART ve Fetal Anomaliler.TİVAK 2001 .İnfertilte ve Üreme
Kongresi
215- Gökmen O, HRT&Osteoporozis. İnternasyonel Reproductive Medicine
Kongresi 3-6 Mayıs 2001/Antalya
216-Yenicesu O,Doğan M,Özcan S.Keleş G,Gökmen O.Embriyo
transferi sonrası beta-HCG değerleri gebeliğin devamını öngörür mü?
3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 13-13 Eylül 2001/İstanbul
217- Gökmen O.Luteal faz desteği 3.Ulusal Jinekolojiye Obstetri Kongresi
13-16 Eylül 2001/İstanbul
218- Gökmen O.OHSS de patofizyoloji ve güncel yönetim.Türk Alman
Jinekoloji Demeği 30 Mayıs-3 Haziran 2001/Antalya
219- Gökmen O.Menopozda Tedavi Protokolleri.Türk Jinekoloji Demeği
Malatya Şubesi Mezuniyet sonrası eğitim kursu 28 Temmuz 2001
220-Gökmcn ():Menopoz Paneli ö.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış kongresi 15-19 Ocak 2003
221-Gökmen 0:QHSS 2.Ulusal In Vitro Fertilizasyon Sempozyum 24-27 Nisan 2002/Ankara
222-Gökmen OrPCOS de Güncel Yaklaşımlar Uluslar arası Sepozyum 4-7 Eylül 2003
223-Gökmeıı O:Menopoz Paneli "Yuvarlak Masa li4.0bsestri&Jinekoloji Kongresi
Nisan 2004 /Antalya
224-Gökmen O:ART Paneli TSRM Kongresi 2004 /İstanbul
225-Gökmeıı OıMilenyumda Ovulasyon İnduksiyonu 4.TJOD Kongresi
24-Nisan 2004 /Antalya
226-Gökmen 0:Miyomlarda Güncel Tedavi 23.Zeynep-Kamil Jinekopatoloji Kongresi
15-17 Haziran 2005 /İstanbul
227-Gökmen 0:1 .Basamakta PİD Tedavi / 4.Uluslararası Üreme ve Aile Planlaması
Kongresi
20-23 Nisan 2005 /Ankara
228-Gökmcn O:Düşük Doz OKS Farkı Getirdikleri, Götürdükleri / 4.Uluslararası Üreme Aile
Kongresi
20-23 Nisan /Ankara
229-Gökmen OrÜreme Endoknolojisi Hacettepe Alumni Toplantısı
26-Mayıs 2006 /Ankara
230-Gökmen OıEndometriosis/Panel 2.Ulusal TSRM Kongresi 7-10 Eylül 2006 /Antalya
231-Gökmen OrOHHS Tanı ve Tedavisi 5.Ulusal Jinekoloji Obstetrik Kongresi
16-21 Mayıs/Antalya
232-Gökmen 0:ART Paneli Palandöken Kış Kongresi 15-19 Mart 2006 /Erzurum
"233-Gökmen 0:Jinekolojik Komplikasyonlar Paneli 1 .Jinekolojik/Obstetride Adli Sorunlar
Kongresi
13-15 Nisan 2006 /Ankara
234-Gökmen 0:Histereskopi Paneli 2.Jinekoloji Endoskopi Kongresi
4-7 Nisan 2007 /Çeşme -İzmir
235-Gökmen 0:HRT Paneli Türkiye Menopoz /Osteoporoz Derneği
17-21 kim 2007 /Antalya
236-Gökınen O:Dünden Bugüne HRT Tedavisi TC. Ankara Etlik Eğitim Hastanesi F»itim
2007 Programı
7-Mart 2007 /Ankara
237-Gökmen O: i lormonal Kontrasepsion Paneli 5. Üreme ve Aile Planlaması Kongresi
19-22 Nisan 2007 /Ankara
238-Gökmen O:Günümüzde HRT nin Yeri Ne Olmalıdır. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29
Ekim 2007 /Antalya
239-Gökmen Orİnfertil Çiftin Değerlendirilmesi, Erkek Faktörün Değerlendirme TSRM Kurs
Programı
Ekim 2007 /Gaziantep
240-Gökıııen 0:Anavulasyon Değerlendirilmesi Moderatör Kasım 2006 TSRM Kurs Programı
2006-2007 Ankara
241-Gökmen 0:0HSS Tanı ve Yaklaşım TSRM Kurs Programı
2007 Ocak /Gaziantep
242-Gökmen OrTJOD Bölge Toplantısı Oturum Moderatör
2007Mart /Bursa
243-Gökmen O: İnfertilide Uzman Görüşü Paneli Palandöken Kış Kongresi
2008Mart /Erzurum
244-Gökmen O: İnfertilide Kanıta Dayalı Yaklaşım TSRM Uzmanlık Sonu Toplantısı
Panelist
Nisan 2008 / Diyarbakır
245-Gökmen G:HRTD Progestron ve Androgenlerin Yeri 6.Ulusal Obstetri ve Jinekoloji
Kongresi
14-19 Mayıs 2008/Antalya
246-Gökmen O:Över Rezervi Testleri Fertilite Paneli TSRM Kongresi 16-19 Ekim 2008 /Antalya